Dünyayı Geziyorum Lviv Ukrayna

http://brain.trendzi.net/

http://brain.trendzi.net/sitemap/

http://bc.vc/H5ghyNV

Tarih

Ukrayna’nın tarihi Kiev Ruslarının 9. yy.da kurdukları kent devletine kadar uzanmaktadır. Bu devlet 13. yy.da Tatarlar, daha sonra da Polonya ve Litvanya orduları tarafından işgal edilmiş, 1654 yılında Ruslarla yaptıkları Pereyaslav Anlaşması sonucunda tamamen Rus İmparatorluğunun kontrolüne girmiştir. Bu arada sık sık cephe değiştiren Ukrayna Kozakları 1648-1654 ve 1670’ler civarında kısa sürelerle Osmanlı himayesi altına girmişlerdir. Ukrayna 1922’de SSCB’ne dahil olmuştur.

Sovyetler Birliğinin dağılması sonucunda 24 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Yönetim Biçimi

Sovyetler Birliğinin dağılması sonucunda 24 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Ukrayna’nın yönetim biçimi Cumhuriyet’tir. Halk tarafından beş yılda bir seçilen Cumhurbaşkanı Başbakan’ı atar, yapılan bu atamanın parlamento tarafından onaylanması gereklidir. 26 Aralık 2004 tarihinde tekrarlanan 2. tur Cumhurbaşakanı seçimlerin sonucunda Batı yanlısı olarak bilenen Viktor Yuşenko Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı olmuştur.

Ukrayna yönetim tarzı itibariyle 24 bölge, bir özerk cumhuriyet (Kırım), ve bölge statüsünde iki kentten (Kiev ve Sivastopol) oluşmaktadır. Başkenti Kiev’dir.

Verhovna Rada (parlamento) 450 üyeden oluşmaktadır, seçimleri dört yılda bir yapılmaktadır.

Ekonomi/Tarım

Ukrayna demir, kömür, petrol ve doğal gaz açısından zengindir. Ayrıca sanayi, tarım, nükleer enerji ve uzay teknolojisi açısından da gelişmiş bir ülkedir. Metalürji, makine mühendisliği, alet imalatı, kimya, eczacılık, teknoloji, kimyevî mamuller ve ilaç sanayiinde ülke iyi noktaya doğru gitmektedir. Buğday, şeker pancarı ve ayçiçeği üretimi tarım konusunda da ilerleme aşamasında olduklarını göstermektedir.

Eğitim
Ukrayna Avrupa standartlarında bir eğitim sistemine sahiptir. Nüfusun %99’u okur yazardır. Üniversite mezunların oranı %14. Ukrayna’da toplam 300 üniversite mevcuttur ve bunlardan bazılarının geçmişi 1600-1700’lü yıllara kadar gitmektedir. Üniversitelerin çoğunda öğrenci mevcudu 2000-3000 arasındadır. Yüksek öğrenim kurumlarının büyük çoğunluğunu devlet üniversiteleri oluşturur.

Günümüzde Ukrayna, 32 ülke ve devlet arasındaki eğitime dair anlaşma çerçevesinde 50’den fazla uluslararası eğitim kuruluşu ile çalışmaktadır. Ukrayna yüksek öğretim kurumlarının yabancı öğrenci eğitiminde yaklaşık 40 senelik bir deneyimi vardır ve söz konusu okullarda bugüne dek 120,000 yabancı uyruklu uzman yetişmiştir.

Bugün bu imkan Türkiye gençlerine de tanınmıştır. Türkiye ve Ukrayna Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 1999 yılında başlamış olan çalışmalar eğitim sistemlerinde uyumluluk sağlama yolundadır.

Uluslararası Kiev Politeknik Üniversitesi 2002 yılında YÖK tarafından tanınmıştır.

İstanbul Üniversitesi ile Lviv Tıp Üniversitesi arasında Ocak 2001 yılında akdedilen anlaşma, öğrenci değişim programlarına imkan sağlamaktadır. Benzeri çalışmalar iki ülkenin diğer bazı okullarında da mevcuttur.

Vize Rejimi ve Gümrük

Ukrayna Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Turistik, ticari, özel ziyaret, öğrenci, kültür, imigrasyon, transit, bilimsel ve taşımacı vizeler verilmektedir. Turistik vize için bizzat Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğuna, ya da vize alma yetkisi olan herhangi bir seyahat acentasına başvurulması gerekmektedir. Vize rejimine ilişkin en güncel bilgiler Ukrayna’nın Türkiye’deki Büyükelçiliği’nden alınabilir.

ukrayna hakkında da ayrıntılı bilgi için http://bc.vc/NiCHheg.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *