Ivo Kraml | architekt

http://brain.trendzi.net/

http://brain.trendzi.net/sitemap/

Rodák z jižních Čech, architekt (VŠ studium na Fakultě stavební ČVUT a Akademii výtvarných umění v Praze na Škole architektury prof. E. Přikryla), podporovatel současné kvalitní architektury v historickém kontextu, vyznavač moderních přístupů v péči o kulturní památky. Spoluzakladatelem Sdružení pro obnovu Dobrše a galerie Co Co. Aktivně spoluorganizuje kulturní dění regionu šumavského Podlesí. Propaguje odkaz spisovatele a dramatika Josefa Křešničky, lidového řezbáře a včelaře Josefa Macha, dlouholetého dobršského duchovního správce P. Martina F. Vícha, ale také třeba odkaz dobršského Čtenářsko ochotnického spolku Svornost. S očima otevřenýma a ušima nastraženýma sleduje kulturní dění napříč obory i regiony a rád glosuje.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *