TED Talks: Cách học ngoại ngữ trong 6 tháng (Việt Sub)

http://brain.trendzi.net/

http://brain.trendzi.net/sitemap/

“BẤT CỨ AI CŨNG CÓ THỂ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG 6 THÁNG”

Đó là khẳng định của giáo sư Chris Lonsdale, Lingnan University (Hong Kong), trong diễn thuyết tại chuỗi sự kiện TEDx. “Nhiều người cho điều này là bất khả thi, từ kinh nghiệm của bản thân, tôi cho rằng chúng ta có thể biến điều này thành hiện thực”.

“Trên thực tế học ngoại ngữ là quá trình luyện tập phản xạ của não bộ. Khi bạn bắt đầu hiểu và nhận biết được ý nghĩa thông điệp của người nước ngoài dù bằng ngôn ngữ cơ thể hay tranh ảnh, thì bạn cũng đã bắt đầu học ngôn ngữ đó một cách tự nhiên. Nghiên cứu của Stephen Krashen cho thấy việc học thông qua sự nhận biết về ý nghĩa đem lại hiệu quả tích cực ở tất cả các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ” – giáo sư Chris Lonsdale cho biết.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *